Részvételi szabályzat

1. A lebonyolításban résztvevő szervezetek

1.1 OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cégjegyzékszám: 01-10-041585, a továbbiakban: „Szervező”)

1.2 A Promóció lebonyolításában együttműködő partnerek (továbbiakban: „Partnerek”):

 • Mito Social Kft. (1051 Budapest, Károlyi u. 9. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-956155)
 • Café Communications Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5. cégjegyzékszám: 01-09-865021)

2. Az alkalmazás

2.1 A Promóció során a mobilra is optimalizált azenjovom.otpbank.hu/tbesz oldalon meghirdetett Játékban a felhasználóknak személyes adataik megadására van lehetőségük, mellyel regisztrálhatnak a Játékba.

2.2 A Játékban regisztráló felhasználó (továbbiakban: „Játékos”) - amennyiben teljesíti a 3.1 pontban foglalt a részvételi feltételeket – Promócióban vesz részt, és a 6.3 pontban meghatározott garantált ajándékban (továbbiakban: „Garantált Ajándék”) részesülhet.

3. Részvételi feltételek

3.1 A Promócióban az a felhasználó (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:

 • legalább 18. életévét betöltött, az illetékes magyar vagy külföldi hatóság által kiadott érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, cselekvőképes, természetes személy,
 • az alkalmazás részét képező online regisztrációs adatlapon (továbbiakban: „Adatlap”) megadja a következő, valóságnak megfelelő személyes adatokat:
  vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, születési dátum valamint
 • az „Elfogadom a Részvételi szabályzatot és hozzájárulok adataimnak a Szabályzat szerinti kezeléséhez.” checkbox bejelölésével elfogadja a Szabályzat minden rendelkezését, valamint hozzájárul adatai jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez, és
 • a „Megismertem a marketing célú megkeresésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót, és hozzájárulok az abban foglalt adatkezelésekhez az OTP Bank Nyrt. által.” checkbox bejelölésével kijelenti, hogy hozzájárul a marketing célú adatkezeléshez.

3.2 A 3.1. ponton túl a további feltételek:

3.2.1 már meglévő Tartós Befektetési Értékpapírszámlájára vonatkozóan - az 5 éves megtakarítási időszak végéig – a teljes meghosszabbításra vonatkozó nyilatkozatot OTP bankfiókban, vagy OTPdirekt internetbanki és mobilalkalmazási, valamint vagy telefonos banki szolgáltatáson keresztül megadja, VAGY

3.2.2 bármely értékpapír-forgalmazással foglalkozó OTP bankfiókban új Tartós Befektetési Értékpapírszámlát nyit,

3.2.3 továbbá a Garantált Ajándék érvényesítéséhez az OTP Vásárlási kedvezményekben elérhető utólagos pénzvisszatérítésre jogosító ajándékkuponját aktíválja, illetve a 4 megjelölt partner (Rossmann, Extreme Digital, Praktiker, MOL) valamelyikénél 5000 Ft feletti értékben vásárol OTP bankkártyájával.

3.3 Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni és egy e-mail címről jogosult regisztrálni az azenjovom.otpbank.hu/tbesz weboldalon. Bizonyítható vagy vélelmezhető többszöri regisztráció esetén Szervező fenntartja a jogot, hogy Játékost jelen dokumentum 9. pontja alapján a Játékból kizárja.

4. A Játék időtartama

4.1 A Játék 2019. november 19. 12.00 órától visszavonásig, de legkésőbb 2019. december 31. 24.00 óráig tart.

A Játék visszavonásra kerül, amint a regisztrációs adatlapot kitöltő Játékosok száma eléri a 2000 főt.

5. A játék leírása

5.1 A Szervező 2019. november 19-én az azenjovom.otpbank.hu/tbesz weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”) meghirdeti a Promóciót.

5.2 Azon Játékosok, akik teljesítik a 3.1. pontban foglalt feltételeket, részt vehetnek a Játékban a Garantált Ajándékért.

5.3. Minden Játékos csupán egy játék regisztrációt hozhat létre és egyetlen regisztrációval vehet részt a Garantált Ajándékért folyó Játékban.

6. Garantált Ajándékra jogosultak kiválasztása

6.1 A Garantált Ajándékért folyó Játék időtartama alatt összesen 2000 darab Garantált Ajándékra jogosult kerül megnevezésre. Az az első 2000 Játékos, aki maradéktalanul teljesíti a 3.1. és a 3.2.2. pontban leírt feltételeket, a 6.2 pontban megjelölt Garantált Ajándékban részesül.
A Garantált Ajándékra jogosultak kiválasztása az új TBÉSZ kötések ellenőrzése után, valamint a TBÉSZ hosszabbításra vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzése után történik. Szervező csak a teljes meghosszabbítást tekinti érvényesnek, a részhosszabbításra vonatkozó nyilatkozat megadása a Promócióban nem vesz részt.

6.2 Garantált ajándékok

Játék ideje alatt megszerezhető Garantált Ajándékok a 6. szerinti garantált ajándékra jogosult Játékosok esetében: 2000 db 5000 Ft értékű utólagos pénzvisszatérítésre jogosító ajándékkupon, amely a Rossmann, az Extreme Digital, a Praktiker vagy a MOL kijelölt üzleteiben érvényesíthető (az üzletek listája elérhető az OTPdirekt internetbank Vásárlási kedvezmények menüpontban a partnereknél).

Az utólagos pénzvisszatérítésre jogosító ajándékkupon bankkártyás vásárlással vehető igénybe.  A kupon értéke utólag kerül jóváírásra, a kupon értékét (5000 Ft-ot) meghaladó OTP bankkártyás vásárlás után, a bankkártyához kapcsolódó bankszámlán. 

6.3 Az ajándékkupon az OTPdirekt internetbank Vásárlási kedvezmények felületén aktiválható és a Vásárlási kedvezmények feltételei szerint váltható be a megjelölt partneri üzletekben. Az ajándékkupon készpénzre nem váltható.
Az utólagos pénzvisszatérítésre jogosító ajándékkuponok 2020. február 1-től 2020. február 29-ig érvényesíthetőek.

6.4. A Játékban

 • minden Játékos csak egyszer regisztrálhat érvényesen,
 • Garantált Ajándékért az a Játékos indulhat, aki a Játék ideje alatt regisztrál a Weboldal felületén, és teljesíti a részvételi feltételeket.
 • Egy Játékos maximum csak egy Garantált Ajándék megszerzésére jogosult.

6.5 Az 6.2. pontban leírt Garantált Ajándékot a megfelelő feltételek teljesítése esetén a Szervező biztosítja. A Garantált Ajándék átadásával felmerülő esetleges költségeket a Szervező viseli. A Garantált Ajándék felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a garantált ajándékra jogosult Játékost terhelik.

6.6 A Garantált Ajándékra jogosultak kiválasztásának részletes feltételeit a jelen Szabályzat előre meghatározza azzal, hogy a megállapításuk feltétele előre meghatározott részvételi feltételek együttes teljesítése. Szervező kijelenti, hogy a Garantált Ajándékra jogosultak kiválasztásakor jelen Szabályzatban nem rögzített szempontokat nem vesz figyelembe.

7. A Garantált Ajándékra jogosultak értesítése, Garantált Ajándék átadása

7.1 A 6.2. pontban szereplő Garantált Ajándékra jogosultak körét a Szervező a 3.1. pontban, illetve a 3.2.2. vagy 3.2.3. pontban leírt feltételek teljesülésének ellenőrzését követően állapítja meg, a Játékidőszak legvégén, legkésőbb 2020. január 15-ig. A Szervező a Garantált Ajándékra jogosultakat a megállapítást követően a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti (továbbiakban: „Értesítés”), a Játék lezárást követően, legkésőbb 2020. január 31-ig. Az Értesítés során Szervező tájékoztatást nyújt az utólagos pénzvisszatérítésre jogosító ajándékkuponok felhasználásával kapcsolatos részletekről.

7.2 Az utólagos pénzvisszatérítésre jogosító ajándékkuponok az OTPdirekt internetbank Vásárlási kedvezmények felületére legkésőbb 2020. február 1-ig feltöltésre kerülnek. A kedvezmény annál a partnernél (Rossmann, Extreme Digital, Praktiker, MOL) kerül érvényesítésre, ahol a Garantált Ajándékra jogosult Játékos először vásárol 5.000 Ft feletti értékben OTP Bankkártyájával. Az ajándékkuponnal érvényesíthető pénzvisszatérítés az OTP Vásárlási kedvezmények szabályai szerint valósul meg a Garantál ajándékra jogosult Játékos OTP bankkártyájához tartozó bankszámláján.

7.3 A Játékosok a kiválasztás eredményét a jelen szabályzatban meghatározott „Részvételi feltételek” maradéktalan teljesítésével minden további feltétel nélkül elfogadják.

8. Adózás

8.1 Az 6.2. pontban írt Garantált Ajándékok után sem a Szervezőnek, sem a Garantált Ajándékra jogosult Játékosoknak nem keletkezik adókötelezettsége, így a Garantált Ajándékra jogosult magánszemélyeknek nincs adó bevallási és fizetési kötelezettségük.

8.2 E körben az adatkezelés célja a Garantált Ajándékkal kapcsolatos adókötelezettségek (jelen esetben az adómentesség alátámasztása) és számviteli nyilvántartási kötelezettségek szabályszerű teljesítése, amelyet a Szervező – mint adatkezelő – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdése, valamint számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján végez. Az adatkezelésre vonatkozó további információt, így különösen a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokra vonatkozó tájékoztatást az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata tartalmazza. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a bankfiókokban és a honlapon.

9. Általános rendelkezések

9.1 A Játékban való részvétel önkéntes. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból indoklás nélkül kizárhatja. Amennyiben a Játékos a Részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

9.2 A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, szabálytalan játékot, visszaélést, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, a Játékból indoklás nélkül kizárja.

9.3 A részvételi feltételeket tartalmazó Szabályzatot a Szervező azenjovom.otpbank.hu/tbesz oldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.4 A garantált ajándékra jogosult Játékosok vállalják és hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező a nevüket, a garantált ajándékra való jogosultság tényét, illetve a Garantált Ajándék megnevezését közzéteheti a Weboldalon.

9.5 Szerveridő: A Játék futását biztosító számítástechnikai eszközön beállított idő.

9.6 Szervező és Partner a megadott személyes adatok valódiságáért nem felelnek. Amennyiben Játékos valótlan adatokat szolgáltat, vagy más személyes adatait adja meg, és az érintetteknek ebből kára származhat, polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek a Játékos ellen.

9.7 Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, illetőleg a Játékot visszavonja, azzal a feltétellel, hogy erről a Játékosokat megfelelően tájékoztatja.

9.8 Kapcsolattartási e-mail cím: kozossegimedia@otpbank.hu

10. A szervező felelőssége

10.1 A Szervezővel szemben nem alapoz meg igényérvényesítést az a körülmény, ha a garantált ajándékra jogosult Játékos nem elégedett a Garantált Ajándékkal.

10.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért a kárért, amely a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából ered, továbbá a Játékkal kapcsolatos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

10.3 Szervező a rajta kívül álló okból bekövetkező, a Weboldal felületén (www.azenjovom.otpbank.hu) felmerülő olyan meghibásodásokért, amelyek a Weboldal működésének átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy végleges leállását, szünetelését, illetve a Weboldal céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem felel. A Weboldalon szereplő nyilatkozat kitöltésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a szerver meghibásodása, leállása, beállításai, szerveridő, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárja, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak.

10.4 Ha a Játékos a tranzakciós művelet közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.5 Szervező annak érdekében, hogy minden Játékos csak egyszer vegyen részt a Játékban, kizárólag azokat a regisztrációkat fogadja el érvényesnek, amelyek a Játékos valós adatait tartalmazzák. Amennyiben a Játékos nem saját adatokat ad meg az Weboldalon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

11. Adatkezelés

11.1 A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, Szervező (adatkezelő) és Partner (adatfeldolgozó) a Játékosok ezen önkéntes hozzájárulása alapján kezelik és dolgozzák fel a részükre átadott adatokat. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező, valamint Partner - a Szabályzat elfogadása mellett adott önkéntes hozzájárulás alapján - abból a célból kezelik és dolgozzák fel, hogy:

 • a Játékban való regisztrációt biztosítsák, és a Játékosok életkorát megállapítsák (lévén a 18. életév betöltése a Játékban való részvétel feltétele)
 • hogy a Játék garantált ajándékra jogosult Játékosait megállapítsák, értesítsék, illetve a Garantált Ajándékot átadják,
 • illetve, hogy a garantált ajándékkal kapcsolatos adófizetési kötelezettséget teljesíteni tudja a Szervező.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, születési dátum (életkor megállapítása céljából), e-mail cím, telefonszám

11.2 A hozzájárulás megadása önkéntes, és a Játékos jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a Szervezőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést a Játékos az alábbi kapcsolattartási címre küldheti: informacio@otpbank.hu. A hozzájárulás visszavonása a Játékosra nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

11.3 Az adatkezelő az adatokat a számviteli nyilvántartások Számviteli törvényben rögzített megőrzési idejéig kezeli.

11.3.1 Az OTP Bank Nyrt., mint Szervező és adatkezelő a 3. pont szerinti Részvételi feltételek meglétének ellenőrzését végzi el.

11.3.2 Az adatokat a Mito Social Kft. [1051 Budapest, Károlyi u. 9. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-956155] és Café Communications Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5. cégjegyzékszám: 01-09-865021) dolgozza fel, mint Partner és adatfeldolgozó.

11.4 Szervező, mint adatkezelő és Partnerek, mint adatfeldolgozók szavatolják, hogy az adatkezelés és adatfeldolgozás a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Általános Adatvédelmi rendelet és az Infotv. megtartásával történik.

A Játékosok a Weboldalon a „Elfogadom a Részvételi szabályzatot és hozzájárulok adataimnak a Szabályzat szerinti kezeléséhez” checkbox bejelölésével minden tekintetben elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését, valamint hozzájárulnak adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez.

11.5 A Játékos – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

11.6 Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg. 01-10-041585; postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest; e-mail címe: informacio@otpbank.hu; telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666; honlap: www.otpbank.hu).

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő neve: Gázmár Zoárd (postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.; e-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu).

12. Jogorvoslati lehetőségek

12.1 A Játékos az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz az alább meghatározott elérhetőségeken: informacio@otpbank.hu; 06 1 366 6666.

12.2 A Játékos továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

12.3 A Játékosnak joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A Játékos a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben a Játékos szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Kizárt személyek

13.1 A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező és Partnerek Promócióval kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Promóció marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 8:1. §. § (1) bekezdés 1. pontja szerint.

Budapest, 2019. november 19.
OTP Bank Nyrt.